Thi công dán film phản quang chống nắng nóng và chống nhìn vào bên trong cho toà nhà Hoàng Anh Gia Lai

Thi công dán film phản quang chống nắng nóng và chống nhìn vào bên trong cho toà nhà Hoàng Anh Gia Lai
Khu vực văn phòng bị nắng chiếu nóng trực tiếp. Với nhu cầu riêng tư và chống nắng nóng . Công ty đã lựa chọn chúng tôi là đơn vị lắp đặt mẫu dilm phản quang SI-15. Mẫu film có độ cách nhiệt 85% giúp bảo vệ văn phòng khỏi bị nắng nóng. Không cho phép bên ngoài nhìn vào để sử dụng riêng tư họp hành ko bị làm phiền dòm ngó. Nhưng vẫn có thể nhìn ra ngoài bình thường để kiểm soát hoạt động bên ngoài toà nhà.
Thi công và phân phối phim cách nhiệt Hàn Quốc